Om oss

Om SH Byggledning AB

SHBL startades 1999 av Sven och Katarina Hjälmeby, vi har varit verksamma inom allt ifrån enfamiljsbostäder, bostadsrättsföreningar, kursgårdar, ambassadsbyggnader, industrilokaler till köpcentrum och andra kommersiella lokaler. SH Byggledning har ofta varit delaktig i andra projektledningsföretag som en del i deras organisation.

Fr.o.m. 2010 är dock inriktningen mer på mindre projekt ( upp till ca 10 miljoner kronor), och dessa driver vi i  SH Bygglednings namn.

Innan SH Byggledning startades arbetade Sven Hjälmeby i entreprenörsledet som arbetsledare och platschef på DIÖS, SIAB och NCC mellan 1984-1997, därefter på beställarsidan som projektledare på Åke Larson Byggare mellan 1998-1999.

Under de närmare 30 år i branchen har vi byggt upp ett väldigt stort kontaktnät medsamarbetspartnerrs, konsulter och entreprenörer. 

Vi har väldigt bra kontakter i projekteringsfasen med: 

 • Arkitekter
 • Konstruktörer
 • El-Konsulter
 • VVS Konsulter
 • Brandskyddskonsulter
 • Akustik/Vibrationskonsulter
 • Miljökonsulter 

Dessutom har vi ett bra kontaktnät med certifierade sakkunniga på de områden som Plan-och Bygglagen kräver för att bevilja bygglov. 

 • Certifierad sakkunnig av tillgänglighet, TIL 2
 • Certifierad sakkunnig inom brandskydd, SAK 3
 • Certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, OVK 2
 • Certifierad sakkunnig energiexpert, CEX 3
 • Certifierad sakkunnig avs. kulturvärden, KUL 2
 • Certifierad kontrollansvarig, KA4 i de fall jag åtagit mig andra roller i projektet 

  Vi har alltid, även i de största högkonjukturer lyckats få entreprenörer att lämna in offerter på de anbudsförfrågningar vi skickat ut, detta grundar sig i en ömsesidig respekt för alla inblandade i projekten och att vi alltid försökt hålla en konsekvent linje som gör att alla inblandade vet vad de kan förvänta sig.