Projektledning

Projektledning

Byggprocessen kan indelas i en rad olika faser beroende på omfattning. Den vanligaste uppdelningen är

1 FÖRSTUDIE

Här utreds Beställaren behov och förutsättningar. 

2 PROJEKTERING

Här bestäms slutresultatet på projektet.  

3 PRODUKTION

Här byggs det enligt beslut tagna i projekteringsfasen.  

4 FÖRVALTNING

Här övertar Beställaren projektet. 

Dessa 4 steg innehåller väldigt många frågeställningar som Beställaren ska fatta beslut på.

De tidigaste faserna i processen är de som är mest kostnadsstyrande och för att få till en effektiv organisation är det viktigt att få in rätt kunskap i rätt tid.

Som Beställare gäller det att själv analysera sina behov och egna förutsättningar.

Fas 1: Projekteringsledaren utses.

Fas 2: Kontrollansvarig, Sakkunnighetsexperter och Teknikkonsulter utses.

Fas 3: Produktionsledare utses.

Fas 4: Förvaltare utses.

SH Byggledning kan bistå beställaren i alla faser fram till förvaltningen.